Coronavirus Information på dansk / Information in English

Danske stemmer – Københavns Universitet

Danske stemmer i USA og Argentina

Danske stemmer i USA og Argentina undersøger det danske sprog og dets udvikling hos udvandrere i USA og Argentina. Projektet gennemføres på generøse bevillinger på godt 10 millioner kroner fra Carlsbergfondet, KU og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Læs om projektet.

Bevillingsgivere og værtsinstitution

Projektet finansieres af A.P. Møller Fonden, Carlsbergfondet og af Nordisk Forskningsinstitut og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (KU). Sidstnævnte er projektets værtsinstitution

Projektteam

Teamet bag 'Danske stemmer i USA og Argentina' udgøres af fem forskere med base på Københavns Universitet.

Se, hvem forskerne bag projektet er