Danske stemmer – Københavns Universitet

Danske stemmer i USA og Argentina

Danske stemmer i USA og Argentina undersøger det danske sprog og dets udvikling hos udvandrere i USA og Argentina. Projektet gennemføres på generøse bevillinger på godt 10 millioner kroner fra Carlsbergfondet, KU og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Læs om projektet.

Nyheder

  • WILA8: Call for Papers

    27.03.2017

    Den 8. årlige workshop om indvandrersprog i Amerika (WILA 8) vil blive aholdt på Københavns Universitet 12. til 14. oktober 2017. »

Se alle

Bevillingsgivere og værtsinstitution

Projektet finansieres af A.P. Møller Fonden, Carlsbergfondet og af Nordisk Forskningsinstitut og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (KU). Sidstnævnte er projektets værtsinstitution