WILA8: Call for Papers – Københavns Universitet

Danske stemmer > Nyheder > WILA8: Call for Papers

27. marts 2017

WILA8: Call for Papers

Den 8. årlige workshop om indvandrersprog i Amerika (WILA 8) vil blive aholdt på Københavns Universitet 12. til 14. oktober 2017.

Workshoppen har i otte år samlet forskere om et fokus på både formelle og sociolingvistiske tilgange til sprogkontekstsituationer, særligt i sprogfællesskaber, hvor sproget nedarves fra generation til generation (naturligt tilegnede sprog som tales i et samfund, hvor det ikke er majoritetssproget). Workshoppen omhandler emner spændende fra antropologisk lingvistik, almen lingvistik, historisk lingvistik, sprogdokumentation og sociolingvistik.

Lokale arrangører: Danske Stemmers projektteam - Karoline Kühl, Jan Heegård Petersen, Gert Foget Hansen og Frans Gregersen.

Et Call for Papers er udsendt. Indsendelsesfristen er forlænget til 9. juni, 2017

Læs mere på workshoppens hjemmeside.