Publikationer

Ahead of print

Heegård Petersen, Jan, Gert Foget Hansen, Jacob Thøgersen & Karoline Kühl. (Ahead of print). Linguistic proficiency in immigrant and heritage speakers of Danish in Argentina and North America: A quantitative approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory

Accepted for publication

Kühl, Karoline. (Accepted). Language shift and language maintenance among Danish immigrants in the U.S.A.: A (not so) clear picture. In N. Langer & A. Westergaard (eds.), Festschrift für Elin Fredsted Flensburg: OLMS Weidmann. Kleine und Regionale Sprachen.

Kühl, Karoline & Jan Heegård Petersen. (Accepted). Argentine Danish grammatical gender: stability with strongly patterned variation. Journal of Germanic Linguistics.

2019

Kühl, Karoline. (2019). New Denmark, Canada: A case of language maintenance and lexical reordering in a Danish immigrant settlement. Journal of Historical Sociolinguistics 5.1.

Heegård Petersen, Jan, Jacob Thøgersen & Gert Foget Hansen. (2019). Structural attrition and performance attrition. Linguistic Approaches to Bilingualism.

Heegård Petersen, Jan, Gert Foget Hansen, Jacob Thøgersen & Karoline Kühl. (2019). Heritage Danish in the Americas. Project note. Language Resources and Evaluation.

2018

Heegård, Jan, Anna Sofie Hartling & Karoline Kühl. (2018). Argentinadansk: Den argentinadanske grammatik. Maal & Maele.

Kühl, Karoline. (2018). Constructional change in North American Danish transitional verbs: The case of var født/konfirmeret/gift. In Jan Heegård Petersen & Karoline Kühl (eds.), Selected proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas, Copenhagen 2017. Somerville: Cascadilla Proceedings Project, 63-72.

Heegård Petersen, Jan. (2018). Much more mere eller mindre ('more or less') in Argentine Danish. In Jan Heegård Petersen & Karoline Kühl (eds.), Selected proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas, Copenhagen 2017. Somerville: Cascadilla Proceedings Project, 28-36.

Heegård, Jan & Karoline Kühl. (2018). Argentinadansk: Danskargentinernes særlige ordforråd. Maal & Maele 2 (2018). 10-16.

Hansen, Gert Foget, Jan Heegård & Karoline Kühl. (2018). Kan nordamerikadansk betegnes som en varietet af dansk? I T.K. Christensen et al. (red.), Dansk til det 21. århundrede - Sprog og samfund. København: U Press. 121-134.

Heegård, Jan & Jon Albris. (2018). Argentinadansk: De dansktalende samfund i Argentina. Maal & Maele 1 (2018). 8-16.

Kühl, Karoline. (2018). ”Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude”: Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada. Maal & Maele 1 (2018). 17-23.

Heegård, Jan. (2018). Contact-induced change or dialectal relic in heritage American-Danish? The use of the indefinite article in copula clauses with person-identifying subject predicate. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36. 41-68.

Heegård, Jan. (2018). Phonological individuation in a former Danish settlement in South Dakota, USA. Journal of Germanic Linguistics, 30(2). 95-130.

Kühl, Karoline & Elizabeth Peterson. (2018). The remains of the Danes: The final stages of language shift in Sanpete County, Utah. Journal of Language Contact, 11(2). 208-232.

Kühl, Karoline & Jan Heegård Petersen. (2018). The position of subject and finite verb in American Danish sentences with a fronted element. Journal of Language Contact, 12(1). 413-440.

2017

Kühl, Karoline & Jan Heegård (2017) Argentinadansk: Semantiske, syntaktiske og morfologiske forskelle til rigsdansk. NyS (Nydanske sprogstudier) (52-53). 231-258.

Kühl, Karoline; Jan Heegård; Gert Foget Hansen & Frans Gregersen (2017) CoAmDA. Et nyt dansk talesprogskorpus. Danske talesprog (17). 131-160. 

Heegård, Jan (2017) Kontaktpåvirkning eller dialektal overlevering i amerikadansk. Kan det afgøres? In: MUDS 16 – Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. 35-49

Kühl, Karoline & Jan Heegård (2017) Var de gift eller blev de gift? Om biografiske overgangsprædikater i amerikadansk. MUDS 16 - Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur. 231-245.

2016

Hansen, Nadia, Jan Heegård & Karoline Kühl (2016). En snert af dansk mellem pampa og urskov: Det danske i to danskerkolonier i Argentina. Upubliceret rapport (37 sider).

Kühl, Karoline & Jan Heegård (2016). Ledstillingsvariation i amerikadanske hovedsætninger med topikalisering. Ny forskning i grammatik, 23, 161-176.

Kühl, Karoline & Elizabeth Peterson (2016). Nisser taler ikke engelsk. En svanesang over dansk i Sanpete County, Utah. Maal & Maele 38.

Hartling, Anna Sofie (2016). Ledstilling i ledsætninger i dansk som arvesprog i Argentina: Et foreløbigt studium. Ny forskning i grammatik, 23, 55-70. 

2015

Foget Hansen, Gert, Gregersen, Frans, Hartling, Anna Sofie, Heegård Petersen, Jan, Kühl, Karoline. Danske Stemmer i USA og Argentina. Årsrapport juli 2014–december 2015. 

Kühl, Karoline (2015). ”Det er easy at tale engelsk også”: Amerikadansk i 1960'erne og 1970'erne. Nydanske Sprogstudier 47, 2015, 39-64. 

Petersen, Jan Heegård, Thøgersen, Jacob, & Kühl, Karoline (2015). Holdninger til dansk blandt nyindvandrede danskere i Californien: En afrapportering af en holdningsundersøgelse.