Bag om lydkortet

Lydkortet med optagelser af amerikadansk og argentinadansk er blevet til som del af forskningsprojektet 'Danske Stemmer i USA og Argentina', som blev gennemført ved Københavns Universitet 2014–2018. Lydklippene er fra Corpus of American Danish, et ikke-offentligt tilgængeligt korpus af argentinadansk og amerikadansk talesprog.

Læs mere om korpusset her

De fleste af de nordamerikanske talere er optaget af Iver Kjær og Mogens Baumann Larsen mellem 1966 og 1982, enkelte af de canadiske talere er optaget af Christopher Hale omkring år 2000. Forskningsprojektet takker Inger Kjær og Christopher Hale for overdragelsen af disse optagelser! De nordamerikanske talere, der er repræsenteret på lydkortet, er udvandret som del af den europæiske masseemigration (1880–1930), eller de er børn af masseemigrationens udvandrere.

Læs mere om dansk i Nordamerika

De argentinske talere er blevet optaget i 2014 og 2015 af medarbejdere i projektet: Jan Heegård Petersen, Jon Albris, Karoline Kühl og Anna Sofie Hartling. Talerne er allesammen født og opvokset i Argentina, men kan altså spore deres slægt tilbage til de danske udvandrere, som flyttede til Argentina mellem 1880 og 1930.

Læs mere om dansk i Argentina her