Byen Buenos Aires

Siden den første udvandringstid har de danske indvandrere også slået sig ned i og omkring den argentinske hovedstad Buenos Aires, enten for at etablere sig i selve storbyen med dens udbud af fx industrielt arbejde, kontorarbejde og håndværksindustri, eller i Paraná-flodens delta nord for Buenos Aires, hvor mange har arbejdet med tømmerdrift.

I en storby som Buenos Aires har danskerne naturligt integreret sig i det omgivende samfund, men der blev tidligt grundlagt danske foreninger, fx Den Danske Ungdomsforening og Den Skandinaviske Roklub i Tigre nord for Buenos Aires. Foreningerne spiller en rolle for samvær om fx sport, især håndbold og roning, folkedans og amatørteater. Den dag i dag er der en aktiv og turnerende dansk folkedanserforening i Buenos Aires. Centralt for mange danskargentinere i Buenos Aires står også Den Danske Kirke, Iglesia Danesa, i bydelen San Telmo. Kirken huser ud over kirkerum også et dansk bibliotek, bl.a. med en samling af lokalhistoriske skrifter, samt en fællessal hvor der stadig afholdes sociale sammenkomster og arrangementer med foredragsholdere fra Danmark.

Jon Albris, Iglesia Danesa, Buenos Aires

Vi ved ikke, hvor mange efterkommere af danske udvandrere, der bor i og omkring Buenos Aires, og det er ligeledes uklart, hvor stor ’kolonien’ talmæssigt har været gennem tiderne. Det står dog fast fra fortællingerne, at det danske samfund i storbyen har været ’fornyet’ løbende, idet danske fra andre steder i Argentina i perioder er flyttet hertil. Nogle har tilsluttet sig det danske netværk, i større eller mindre grad, andre har ikke. I alt har Danske Stemmer optaget 18 danskargentinere fra Buenos Aires.